ซ่อมคอนกรีตหมูแบบที่คาดฝันก่อนกำหนดขึ้นต้นเข้าทำงาน

การซ่อมคอนกรีต ฉาบผิวคอนกรีต ด้วยวัตถุ Polyurethane เพื่อเมื่อผสมรวมกันทั้งสามส่วนจะได้ “วัสดุเคลือบ พื้นโพลียูรีเทน” ที่มีสรรพคุณ รองรับแรงกระแทก การเสียดสี การเดินทาง ฟอร์คลิฟท์ และคงทนต่ออุณหภูมิ ร้อนได้ +140˚C และอุณหภูมิเย็นได้ -40˚C นอกจากนี้ ยังอาจจะผสม Silver Nano เพื่อที่จะใช้เป็นวัสดุฉาบพื้นชนิดพิเศษที่มีความสามารถเฉพาะในการ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย เพื่อให้ทำเป็น “พื้นดูแลแบคทีเรีย ”

พื้น Anti-Static  คือ พื้น Epoxy ชนิดพิเศษ ค่าการต้านทานไฟฟ้าของพื้น Anti-Static จะอยู่ที่ 106-108 โอห์ม มีคุณสมบัติ ในการขัดขวางกระแสไฟฟ้าสถิต โดยจะทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้า สิงสถิตไหลผ่านลงไปสู่สายดิน ต้านไม่ให้กระแสไฟสถิตที่มีอยู่ภายในร่างกายผู้ที่ดำเนินงาน ไม่ก็ในสภาพแวดล้อมการงาน ไปทำเอาเกิดการจุดระเบิดเข้ากับวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พื้น Anti-Static ซึ่งพอเหมาะพอควรอย่างสูงในการจัดตั้งกับ พื้นโรงงาน Electronic, พื้นโรงงานผลิต แผงวงจรกระแสไฟฟ้า หรือแม้แต่พื้นโรงงานผลิต พื้นห้องคลีนรูม ที่ดูแลจำนวนฝุ่นผง

อาจจะใช้กับการงานเคลือบทนเคมีสูงได้ โดยที่ที่นิยมในการใช้งานคือ แทงค์,พื้นดิน, ผนัง, บ่อรักษานํ้าเสีย, บริเวณผสมสารเคมี, บริเวณเพิ่มนํ้ามันกลั่นแบตเตอรี่ พร้อมทั้งในโรงงานเกิด สารเคมี โดยใช้ควบคู่กับ ไฟเบอร์ไฟเบอร์กลาสหรือไม่ก็วัสดุอื่นๆเพื่อที่จะส่งเสริมความทนอีกชั้นสูงสุด

ชิ้นงานกันซึม เป็นระบบดูแลการรั่วไหลซึมเพื่อบริเวณประทุนดาดฟ้ารวมถึงบริเวณชั้นใต้ดินของโรงบ้านพร้อมด้วยโรงงานโดยใช้เครื่องมือกันซึมประเภทมากมายตั้งบนบริเวณที่อยากได้ระแวดระวังการรั่วไหลซึมข้างหน้าหรือไม่ก็แม้แต่เมื่อเกิดปัญหานํ้ารั่วไหลซึมในล่าสุดที่จำเป็นต้องการบูรณะเปลี่ยนแปลงให้หมดอุปสรรคการระวังรักษาการรั่วไหลซึมจะช่วยระงับข้อเสียหายอันเกิดขึ้นอยู่กับโครงคอนกรีตนานาลดการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตสามารถเป็นสาเหตุของบ้านทรุดด้วยเหตุว่าการสั้นเข้าหรือขยายวงของคอนกรีตพร้อมกับยังช่วยเหลือทำเอาอายุการใช้งานทนนาน กว่าโดยทั่วไปแล้ว

 

Comments are closed.