ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ กับแบบของปุ๋ยอินทรีย์

หากพูดถึงปุ๋ยอินทรีย์แล้วหลายคนคงรู้จักมักคุ้น ไม่ก็เคยรู้มาบ้างแล้ว ปุ๋ยอินทรีย์นั้นคือปุ๋ยที่สลายตัวได้ที่แล้ว พร้อมด้วยเป็นวัตถุที่มักคงทนต่อการย่อยสลายพอเหมาะพอควร ดังนั้น คราวใส่ลงไปในดิน ปุ๋ยอินทรีย์ จึงสลายตัวได้นาน ไม่ปัจจุบันทันด่วนยังกับกับการไถกลบเศษต้นไม้โดยตรง ซึ่งก็จัดเป็นประเภทที่ดีอย่างหนึ่งของปุ๋ยอินทรีย์ เพราะทำให้ปุ๋ยอินทรีย์สามารถปรับปรุงดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อ การเจริญเติบโตของพืชได้เป็นระยะเวลานานๆ ปุ๋ยอินทรีย์บางส่วนจะคงอยู่อยู่ในดินได้นานนมเป็นปี แต่ก็มีบางส่วนที่ถูกย่อยสลายไป ในการย่อยสลายนี้จะมีแร่ธาตุอาหารพืชถูกปลดปล่อยออกมาจากปุ๋ยอินทรีย์ให้พืชได้ไช้อยู่เรื่อยๆ แม้ว่าจะเป็นส่วนแบ่งที่ไม่มากนัก แต่ก็ถูกปลดปล่อย ออกมาทุกเวลาและต่อเนื่องนั้นเอง

ชนิดปุ๋ยอินทรีย์นั้นก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน กับแต่ละชนิดกันมีสรรพคุณที่ต่างกันไป เป็นต้นว่า ปุ๋ยพืชสด คือปุ๋ยที่ได้จากต้นพืชในแปลงนาที่ปลูกให้เติบใหญ่ตราบระยะที่เหมาะสมในการไถกลบลงดินขณะที่พืชยังยืนต้นอยู่ เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุหรือธาตุอาหารให้แก่ดินจากการเน่าเปื่อย กับย่อยสลายหลังการไถกลบ พร้อมทั้งเป็นการขยายธาตุอาหาร พร้อมด้วยเชื้อจุลินทรีย์ให้แก่ดินโดยตรง

ปุ๋ยคอก คือปุ๋ยที่ได้จากมูลของสัตว์ ทั้งในรูปของเหลว พร้อมด้วยของแข็งที่สิ่งมีชีวิตขับถ่ายออกมารวมไปถึงน้ำล้างคอก เศษฟาง ปุ๋ยคอกที่นิยมเอามาใช้มากในสมัยปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น มูลนก มูลโค มูลสุกร มูลไก่ มูลกระบือ และมูลสัตว์อื่นๆ

ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยที่ได้จากการหมักบ่มซากพืช ซากสัตว์ รวมไปถึงมูลสัตว์ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์สารจนสึกหรอกลายเป็นอาหารแก่ไม้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ kasetnumchok.com/ปุ๋ยอินทรีย์โวก้า

Comments are closed.