สำรวจคุณภาพของเสาเข็มเจาะ

ในส่วนการตรวจค้นคุณภาพของเสาเข็มเจาะนั้น จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทบทวนทั้งในระหว่างก่อสร้าง โดยใช้วิธีการตริตรอง อาทิเช่น ตรวจความดิ่งของเสาเข็มเจาะด้วยดิ่ง ดูความลึกปลายเสาเข็ม  ซึ่งต้องอยู่บนชั้นทรายหรือชั้นดินแข็ง ฯลฯ    พร้อมทั้งหลังจากทำเสาเจาะแล้วเสร็จ จะต้องตรวจสอบมาตรฐานเสาเข็มเจาะซ้ำ โดยการตรวจสอบการรับแรงกดทับ ความอุดมสมบูรณ์ของตัวเสาเข็มเป็นอาทิ

ในประจุบันตลาดเสาเข็มเจาะก้าวหน้าอย่างยิ่ง http://www.pkmicropile.com/ รับงานสร้างเสาเข็มเจาะ ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด บางแห่งมีความชำนิชำนาญมากว่า 30 ปี มีเจ้าหน้าที่ประจำ บางบริษัทเป็นบริษัทเล็กต้องจัดจ้างวิศวกรมาบังคับการเป็นรายจ๊อบๆ ไป ถึงกระนั้นที่ต้องระมัดระวังคือกลุ่มรายย่อยที่เป็นลูกจ้างเก่าหันมารับงานเอง ซึ่งกลุ่มนี้มีต้นทุนการทำไม่สูงมาก ไม่ได้มีการออกแบบทางวิศวกรรม มีแค่เพียงความชำนาญ ซึ่งค่อนข้างภัยมากทีเดียว

กระนั้นโดยมากแล้วทีมงานที่ทำเสาเข็มเจาะจะไม่ได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้โดยตรง แต่จะเป็นงานช่วงรับมาจากผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ประมูลงานมาอีกต่อหนึ่ง บางทีผู้ใช้ก็ไม่ได้ทราบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างส่งต่องานให้กับบริษัททำเสาเข็มเจาะที่มีคุณภาพดีเพียงใด ซึ่งหากเป็นไปได้ ให้เราตรวจดูว่าผู้รับเหมาก่อสร้างได้จ้างทีมงานที่ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงหรือไม่ เพราะงานฐานรากเป็นงานที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก การได้ผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ น่าไว้วางใจมาทำ จะได้งานที่มีคุณภาพ และไม่เป็นรุนแรงมากกว่า หากพื้นฐานของตึกไม่ดี หรือวิศวกรขาดชั่วโมงบินในการออกแบบฐานรากแล้ว ทำได้ส่งผลพวงต่อการวิบัติของอาคารได้

 

Comments are closed.