การเลือกเฟ้นซื้อตรายางพร้อมกับตราประทับ

เป็นที่ทราบกันดีในโลกของการทำกิจการค้าว่าตรายางและตราประทับนั้นเสมอเหมือนตัวแทนหรือตราในการทำการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นใช้ในการยื่นรายงานกับทางราชการ การขอจัดตั้งการงาน การทำธุรกรรมทางการเงิน การทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องธุรกิจ หรือการประทับเพื่อสั่งจ่ายสิ่งพิมพ์หรือเช็ค

ด้วยเหตุนั้นการเลือกตรายางพร้อมด้วยตราประทับให้เหมาะสมกับความประสงค์ในการใช้งาน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากเลือกตรายางที่ไม่มีคุณลักษณะแล้วนั้นก็อาจส่งผลให้ตราประทับนั้นเกิดความบิดเบี้ยว ไม่ชัดเจน ภาพแตกเป็นลาย หรือการคัดใช้ยางที่ไม่มีคุณภาพ ก็อาจทำให้เกิดปริศนายางหย่อนคุณภาพก่อนเวลา ส่งผลให้เกิดความหายนะต่อเอกสารได้

โดยการคัดเลือกทำตรายางเพื่อให้ได้มาซึ่งตรายางและตราประทับที่ดี มีคุณลักษณะ พร้อมทั้งใช้งานได้นานนั้น ควรคิดถึงคุณสมบัติทางด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบถึงเรื่องรอยประทับคมชัด เนื้อยางลึกเป็นสันคมช่วยให้เส้นความหนักเบาในการประทับชัดเจน เนื้อยางมีความหยุ่นกับเหนียวแน่นทำให้ไม่เสื่อมคุณภาพได้ง่าย

คิดทบทวนถึงความถี่ในการใช้งานพร้อมกันไปกับเรื่องอุณหภูมิในการจัดเก็บ น้ำหมึกที่ใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้ธุรกิจ

นึกคิดถึงเรื่องของการซับน้ำหมึกได้ดี เพื่อทำให้ภาพพิมพ์ออกมาคมชัด

ทบทวนในเรื่องของการเลือกใช้ยางพาราเกรดดี เพื่อความคงทนในการใช้งานพร้อมทั้งความคมชัดของลายพิมพ์

พินิจในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการทำด้ามจับ โดยจะต้องเลือกอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกชั้นดีหรือโพลิเมอร์ชั้นดี