ฉลากสินค้ากับความเป็นมา และความก้าวหน้าด้านวิวัฒนาการการผลิต

ฉลากสินค้ากระดาษที่มีสีสันนั้นถูกนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1880 เพื่อระบุผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยศิลปินจากยุโรปและกระบวนในการพิมพ์ที่นิยมใช้มากที่สุดในเวลานั้นคืองานพิมพ์และการพิมพ์หินซึ่งเป็นงานศิลปะเชิงพาณิชย์ครั้งแรก เป้าหมายของการผลิตฉลากสินค้าทำได้ง่ายเหมือนกับที่เป็นอยู่ในขณะนี้ – เพื่อพยายามจับตาลูกค้า และวันนี้หลายป้ายที่ใช้ในอดีตเป็นของสะสมและสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของเก่า

ฉลากสินค้าแบบยึดติดยังถือว่าประหยัดมากไม่เพียง แต่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเพียงเท่านั้น แต่สำหรับผู้ผลิตด้วยเช่นกัน การผลิตป้ายพิมพ์แบบสมัยใหม่นั้นทำได้เร็วมากและถูกครอบงำโดยกระบวนการพิมพ์แบบเฟล็กโซกอนและตอนนี้การพิมพ์แบบดิจิตอลก็ใช้อยู่เป็นจำนวนมากทำให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ฉลากได้จำนวนน้อยลงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับตัวแปรในระยะ ผู้ผลิตฉลากสมัยใหม่ผลิตหน่วยได้เร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีการติดฉลากแบบดั้งเดิมใด ๆ ทำให้การใช้ป้ายกาวสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมห้างร้าน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบรรจุหีบห่อสินค้า

ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ฉลากสินค้าสามารถออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและเป็นที่แตกต่างกัน เช่นป้ายโค้ดและตราประทับการรักษาความปลอดภัยที่เห็นได้ชัด อุตสาหกรรมที่มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสามารถใช้วัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพและรีไซเคิลเพื่อทำฉลากติดด้วยตนเองได้