นอกเหนือจากการเดินทางเพื่อ phuket airport to khao lak มีสิ่งอื่นที่น่าสนใจ

หลังจากหมดเรี่ยวหมดแรงกับการท่องเที่ยว phuket airport to khao lak  อย่าคลาดที่จะชมกับธรรมชาติอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกสรรหามาแล้วว่าดีจริง

อำเภอท้ายเหมือง คือตัวเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมที่พัก พร้อมสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกบริบูรณ์และพื้นที่น่าศึกษามากมาย ตัวอย่างเช่น

เกาะคอเขา อยู่นอกริมฝั่งของอำเภอตะกั่วป่าไปทางทิศเหนือของเขาหลัก เกาะคอเขาอยู่ชายหาดทิศประจิมอยู่ตรงปลายสุดของฝั่งทะเล รายเรียงไปด้วยต้นสนและหญ้าตลอดแนวริมทะเลสร้างความร่มรื่นให้กับริมฝั่ง มีสัตว์ป่าจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะคอเขาและในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธุ์ มีเต่าทะเลขึ้นมาออกไข่บนริมหาด คือความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ดึงดูดที่นักเที่ยวอาจจะทัศนาจรมาสังเกตเต่าออกไข่ สมควรติดต่อที่ทำการอุทยานก่อนมิพึงจะเที่ยวมาตรวจสอบเพียงคนเดียว

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ทั่วถึงพื้นที่ 45,00 ไร่ โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นอุทยานแห่งชาติเลขลำดับ 52 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2529 แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ดึงดูดในอุทยานแหงชาติตัวอย่างเช่น:

น้ำตกเขาลำปี จัดตั้งขึ้นอยู่ที่หมู่ที่ 6 แขวงท้ายเหมือง ริมถนนเพชรเกษม ระหว่างกม.ที่ 32 พร้อมทั้ง 33 เป็นท้องถนนลูกรังเข้าอีกคร่าวๆ 1.5 กิโล คือน้ำตกปริมาตรปานกลาง 6 ชั้น มีกระแสน้ำไหลตลอดตลอดปีเป็นพิเศษในฤดูฝน ประชาชนทั้งในพร้อมทั้งต่างจังหวัดนิยมเคลื่อนมาเพื่อจะตากสมอง

น้ำตกโตนไพร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดตลอดปีตลอดชาติ อยู่บริเวณกิโลที่ 28-29 หลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกคร่าวๆ 7 กิโลถึงแนวที่จอดรถของอุทยาน เดินตามทางเท้าไปอีกคร่าวๆ 1 กิโล ควรเดินทางไปเที่ยวน้ำตกในหน้าแล้งเพราะจะสบายในการท่องเที่ยวกว่าฤดูฝน