บ้านเดี่ยวสร้างให้เป็นบ้านหรูได้(รับสร้างบ้านหรู)

เหย้าเรือนหรือเรือน หมายถึง แห่ง ที่บุคคลในวงศาคณาญาติใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นโดยมาก ที่อยู่อาศัยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และอนามัยของผู้อยู่อาศัย

เพราะว่า บ้าน อาคาร ที่อยู่อาศัย มีอยู่หลายชนิด แต่ละอย่างก็มีประเภทเฉพาะตัวเหมาะสมกับการลงทุน แตกต่างกัน เช่นนั้นผู้ลงทุนใน บ้าน และ ที่ดิน จึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจ เลือกคัดประเภทบ้านให้พอดี และสอดคล้องกับ สถานการณ์ด้วย

บ้านในแต่ละชั้นจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ เนื้อที่ใช้สอยรวมไปถึง ระดับราคา

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยวเป็นแบบบ้าน “ในดวงใจ” ของผู้ซื้อที่พักอาศัยแทบจะทุกคน เพราะบ้านเดี่ยวให้ความเห็นเป็นเฉพาะบุคคลในการอยู่อาศัยและมีพื้นที่ที่ทำให้รู้สึกโล่ง โปร่ง นอกจากนี้แล้ว ด้วยบางคน บ้านเดี่ยวถือเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นผู้มีฐานะในระดับหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับขนาด ความหรูหรา และราคาของบ้าน) อีกด้วย

บ้านเดี่ยวราคาถูกมักจะเป็นบ้านชั้นเดียว แต่โดยทั่วไปแล้วบ้านเดี่ยวจะเป็นบ้านช่องห้องหับ 2 ชั้น อนึ่ง บ้านเดี่ยว 3 ชั้นก็มีให้เห็นบ้างในทำเลที่ตั้งที่ที่ดินมีแคบหรือ มีราคาแพงมาก

การจัดสรรบ้านเดี่ยวนั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องมีขนาดที่ดินไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา โดยที่ดินต้องมีหน้ากว้างติดถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ลึก 20 เมตร

จากความจัดเจนรับสร้างบ้านหรู ของบริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ที่ปลูกสร้างบ้าน โดยต่างมีความปรารถนา มีคิดฝัน มีไลฟ์สไตล์ หรือจำนวนลูกทีมในญาติและ    ขนาดที่ดินที่ต่างกัน Premium-Special Design ให้บริการออกแบบ-สร้างบ้านแบบเยี่ยม